Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pierścińska

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Pierścińskiej zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym.
Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i pełne zaangażowanie w pracę zapewniają obsługę na najwyższym poziomie.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie prawa

 • Upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 • Cywilnego

 • Rodzinnego

 • Gospodarczego

 • Administracyjnego

oraz w zakresie innych dziedzin prawa

Zespół

Joanna Pierścińska – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w czasie której zdobyła też licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i tymczasowego nadzorcy sądowego.
Po ukończonej aplikacji radcowskiej w 2017r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.
Już w czasie studiów rozpoczęła pracę w Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu gdzie zdobywała niezbędne doświadczenie pracując w niej ponad 6 lat.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także w prawie cywilnym i gospodarczym.

Upadłości

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pierścińska zapewnia pełną i profesjonalną obsługę w zakresie postępowania upadłościowego, w szczególności:

 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców
 • przygotowywania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowywania zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów od list wierzytelności, zarzutów do planów podziału, wniosków o wyłączenie z masy upadłości

Klienci biznesowi

W ramach usług dla firm Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • zakładania spółek
 • obsługi spółek oraz jednoosobowych przedsiębiorców
 • prowadzenie windykacji – zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego
 • pełnej obsługi prawnej klientów biznesowych

Klienci indywidualni

Dla klientów indywidualnych oferta Kancelarii skupia się w szczególności na:

 • sprawach cywilnych – sprawy o zapłatę, eksmisję, sprawy związane ze współwłasnością, zasiedzeniem, umowami, darowiznami
 • sprawach spadkowych – postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku, zachowku
 • sprawach rodzinnych i małżeńskich
 • sprawach administracyjnych – odwołania od decyzji administracyjnych